วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมของฟู่เซิ่ง

บริษัทมุ่งมั่นในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการผลิตเครื่องอัดอากาศ และเครื่องอัดสารทำความเย็น ด้วยจิตวิญญาณของ “ความเป็นจริง และเชื่อถือได้” มีส่วนช่วยในการปกป้องระบบนิเวศวิทยาตามธรรมชาติ นอกเหนือจากการตั้งเป้าที่จะเป็นแบรนด์เครื่องอัดอากาศระดับโลกแล้ว เรายังคาดหวังที่จะมีผลต่อคู่ค้าของเราตลอดจนลูกค้าของเรา ร่วมกันปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อ ช่วยรักษาโลกให้สะอาดน่าอยู่ไปด้วยกัน

เขียวการวิจัยและพัฒนาสี

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากภาวะโลกร้อนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น รายงานการวิจัยหลายฉบับระบุว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน พิธีสารเกียวโตที่ริเริ่มโดยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ปัจจุบันสถาบันการลงทุนเอกชนได้เปิดตัว " Carbon Disclosure Projects " และได้ส่งแบบสอบถามไปยังบริษัทต่างๆทั่วโลก เพื่อตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผู้ประกอบการ และประสิทธิภาพของการลดการใช้พลังงาน ผลการวิจัยนี้ถูกนำมาใช้เป็นปัจจัยในการตัดสินใจลงทุน ด้วยความหวังที่จะกระตุ้นให้บริษัทต่างๆให้ความสำคัญต่อปัญหาภาวะโลกร้อน และจริงจังในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 • 1/8

  แผ่นเหล็กชุบสังกะสี –ต่างจากแร่ใยหินแบบดั้งเดิม ซึ่งเมื่อร้อนขึ้นจะกลายเป็นฝุ่นผง ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ

 • 2/8

  สารหล่อลื่นฟู้ดเกรด – ช่วยเพิ่มคุณภาพอากาศที่บีบอัดทำให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

 • 3/8

  มอเตอร์IE3 – เครื่องอัดอากาศสามารถลดการสูญเสียพลังงานผ่านมอเตอร์ IE3

 • 4/8

  สีสเปรย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – การใช้สีอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • 5/8

  โฟมป้องกันเสียงรบกวนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – การใช้โฟมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เพียงลดระดับเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม

 • 6/8

  Pre-casting rotors – สามารถลดเวลาในการผลิต และลดการสิ้นเปลืองพลังงานในระหว่างกระบวนการผลิตได้

 • 7/8

  สารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม– ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์เครื่องอัดสารทำความเย็นแรงดันต่ำ two-stage เพื่อเพิ่มการปกป้องสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน

 • 8/8

  ระบบการกู้คืนความร้อนทิ้ง – อุณหภูมิสูงที่เกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบการทำงานของเครื่องอัดอากาศจะถูกส่งผ่านระบบการกู้คืนความร้อนทิ้ง และพลังงานความร้อนจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในโรงงาน

ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานใช้ส่วนประกอบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • 1/6

  บริการวินิจฉัยการประหยัดพลังงาน

 • 2/6

  การพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยการประหยัดพลังงาน

 • 3/6

  การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยการประหยัดพลังงาน

 • 7/6

  การรีไซเคิลความร้อนทิ้ง

 • 5/6

  ตัวควบคุม active

 • 6/6

  ตัวควบคุมเครื่องจักรหลายชิ้น

แนวทางการประหยัดพลังงาน และการลดคาร์บอนสำหรับปั๊มลม

การรับรองด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน

 • ISO 14001

  • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

 • ISO 50001

  • ระบบการจัดการพลังงาน

 • ISO 9001

  • ระบบการจัดการคุณภาพ

 • Over 150

  • ผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงาน (Auditor) และหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน( Lead Auditor)กว่า 150 คน

 • CMVP

  (Certified Certified Measurement and Verification Professional)

Cookies:

We use cookies to optimize this website and continuously update it according to your needs. Please click on “Cookies” for detailed information on the use of cookies on this website. If you click “OK”, cookies will be activated. If you do not want cookies to be activated, you can opt out here . The settings can be changed at any time under “Cookies”.