บริษัทฟู่เซิ่ง เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปีค.ศ. 1953 เป็นบริษัทไต้หวันที่เริ่มจากความชำนาญในการถอดประกอบ และซ่อมเครื่องอัดอากาศทั้งแบรนด์ยุโรป, อเมริกา และญี่ปุ่น และค่อยๆขยายฐานการผลิตไปตั้งโรงงานที่ประเทศจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น มาเลเซีย,ไทย, อินโดนีเซีย และเวียดนาม จนกลายเป็นธุรกิจระดับภูมิภาค โดยการร่วมทุน และซื้อกิจการจากสหรัฐอเมริกา และยุโรป จึงกลายเป็นกลุ่มผู้ผลิตเครื่องอัดอากาศข้ามชาติระดับโลก ด้วยเทคโนโลยี R & D ซึ่งได้รับสิทธิบัตรที่ล้ำสมัย อุปกรณ์การผลิตอัตโนมัติ และช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วโลก การรวมทรัพยากรจากทั่วโลกเพื่อสร้างสายการผลิตที่ครบวงจร ผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทมีความมุ่งมั่นในการใช้ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดปรัชญา “แสวงหาความเป็นเลิศ และเสริมสร้างชีวิต” เนื่องจากกลุ่มบริษัท มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายในการสร้างผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ไม่เพียงแต่สามารถแข่งขันในตลาดต่างประเทศ แต่ยังตอบสนองความต้องการในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่มีคุณภาพสูง และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

การสร้างความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด ด้วยการบริการผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ และหลากหลาย (เช่นเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ, แบบสกรู , แบบสกรอลล์ และแบบเทอร์โบ อีกทั้งเครื่องเป่าลมแห้ง และอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องอัดอากาศ อื่นๆ เป็นต้น นอกจากการตอบสนองความต้องการของตลาด เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการผู้ใช้เครื่องอัดอากาศด้วยการแก้ปัญหาที่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย และประหยัดพลังงานมากขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถลดต้นทุนการดำเนินงาน และหลีกเลี่ยงการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด บนโลกของเรา

สถานที่ตั้งการขาย และฐานบริการที่มีอยู่ทั่วโลก ฟู่เซิ่ง

มีระบบให้บริการที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกเพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงการบริการต่างๆได้อย่างรวดเร็ว มี ประสิทธิภาพ และเป็นกันเอง แต่ละสาขามีพนักงานมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มงวด และมีประสบการณ์การซ่อมบำรุง มีอะไหล่เพียงพอสำหรับการให้บริการ เราสามารถให้บริการที่มีคุณภาพสูงในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็ว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้ใช้เป็นสำคัญ

ธุรกิจแข็งแกร่งเพื่อการบริการสังคมที่ดีขึ้น

ฟู่เซิ่ง เปรียบพนักงานเสมือนคนในครอบครัวซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมองค์กร บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานพร้อมทั้งดูแลครอบครัวของพนักงานด้วย บริษัทหวังว่าการเติบโตอย่างต่อเนื่องนี้ จะสามารถจ้างงาน และดูแลพนักงานรวมถึงครอบครัวของพนักงานได้ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

Cookies:

We use cookies to optimize this website and continuously update it according to your needs. Please click on “Cookies” for detailed information on the use of cookies on this website. If you click “OK”, cookies will be activated. If you do not want cookies to be activated, you can opt out here . The settings can be changed at any time under “Cookies”.